Om het aanleveren van de dVi2018 via het SBR-wonen portaal zo makkelijk mogelijk te maken zijn er drie handleidingen ontwikkeld die u in onze kennisbank kunt vinden:
• Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel (stap 1).
• Handleiding valideren WOZ-bezitstabel en werking portaal SBR-wonen voor  dVi2018 (stap 2 tot en met 5). 

• Handleiding toelichting op de uitvraag van de dVi2018 (stap 3 en 4).


Deze handleiding beschrijft hoe u de WOZ-bezitstabel vanuit Excel opbouwt, opslaat als .csv-bestand en de controles die u kunt doen met het sjabloon van de WOZ-bezitstabel.
De WOZ-bezitstabel moet door alle corporaties worden aangeleverd.


Tip bij het printen:

Afdrukken > Meer instellingen > Schaal (instellen op 'Aanpassen aan pagina')