In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dPi 2019 ten opzichte van dPi 2018 opgenomen.