Aangepaste beta-versie taxonomie dVi2018 tot en met 13 februari as. open voor reactie

De beta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2018 is 16 januari aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Op basis van de recente wijzigingen is deze taxonomie vervolgens per 9 februari uitgebreid en gepubliceerd in de Kennisbank van SBR-wonen. De belangrijkste wijziging betreft een toevoeging van een aantal totaaloverzichten (bestaande uit gerapporteerde totalen) in hoofdstuk 2.1. 

Op deze uitgebreidere beta-versie kan tot en met woensdag 13 februari aanstaande gereageerd worden.