Sinds vorig jaar moeten woningcorporaties hun commerciële (niet-DAEB) activiteiten gescheiden hebben van hun sociale (DAEB) werkzaamheden. De corporatie kon daarbij kiezen voor een administratieve, juridische of hybride scheiding, of voor verlicht regime. Corporaties zijn vanaf 1 januari 2018 verder gegaan met hun gescheiden bedrijfsvoering in DAEB en niet-DAEB.


In de jaarrekening 2017 hebben corporaties hun gescheiden balans per 1/1/2018 verantwoord in ‘overige gegevens’. Deze gegevens zijn ook opgenomen in de dVi2017. De balanspositie per 1/1/2017 voor de DAEB en de niet-DAEB-tak, vormt de basis voor de bepaling van de positie per 1/1/2018.

Uit de controle op de ingediende gegevens dVi2017 blijkt dat bij diverse corporaties de overzichten bij ‘overige gegevens’ van de jaarrekening niet geheel correct zijn. Hieronder lichten we een aantal van de punten die we zijn tegengekomen nader toe, zodat u daar bij de jaarrekening 2018 rekening mee kunt houden:

  • Onjuist bepalen van de interne lening;
  • Onjuist bepalen of niet opnemen van de netto vermogenswaarde in de DAEB balans;
  • Onjuist bepalen van de liquide middelen;
  • Onjuist bepalen van het eigen vermogen DAEB-balans.


Bron: Actuele informatie aw