De ILT/Aw publiceert data van de verplichte verantwoordingsinformatie en prognose-informatie op www.data.overheid.nl  

Dit doet zij in het kader van het beschikbaar stellen van informatie (Open Data) om de transparantie in de corporatiesector te stimuleren. Het gaat om informatie over de samenstelling van het vastgoed, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht voor zover het principe ‘openbaar tenzij’ dit toelaat.