SBR-wonen heeft geen toegang tot dPi en dVi data. Als u een verzoek, op grond van de AVG, tot inzage, verwijdering en/of aanpassing van persoonsgegevens wil indienen dan dient uw verzoek gericht te zijn aan de Verwerkingsverantwoordelijke. 

U kunt in dat geval contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Verwerkingsverantwoordelijke door een e-mail te sturen. Voor Aw is dat Security-ILT@ilent.nl, voor WSW fg@wsw.nl.

 

Als er algemene vragen zijn over de AVG, dan kunnen deze direct aan Security-ILT@ilent.nl, dan wel fg@wsw.nl worden gesteld.