Het gebruik van RGS is niet verplicht. Corporaties die hun administratie met RGS inrichten, merken op termijn wel de voordelen hiervan, zoals een snellere en betere uitwisseling van verantwoordingsinformatie en daardoor lagere administratieve lasten.