Voor een betere informatievoorziening is het nodig dat corporaties zoveel mogelijk op dezelfde wijze gegevens vastleggen om zo makkelijk deze gegevens te kunnen uitwisselen. Corporaties kunnen daarvoor onder andere het grootboek standaardiseren. RGS is daarbij de standaard in Nederland.