Standaardisatie (van gegevens) is belangrijk voor het transparant en goed verantwoorden van prestaties en doelstellingen. Hierdoor is betere besluitvorming en sturing mogelijk. De SBR-methode wordt al gebruikt door banken, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en in het Onderwijs, waardoor het hergebruik van deze standaarden bijdraagt aan vermindering van de administratieve lasten.