Met het convenant willen de vier partijen de uitwisseling van informatie en de kwaliteit van de informatie binnen de corporatiesector verbeteren. Zij willen dit bereiken door met de sector aan te sluiten bij Standard Business Reporting (SBR) en stapsgewijs in vijf jaar toe te werken naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie.