Met eHerkenning logt u op één manier veilig in om gegevens uit te wisselen met overheidsdiensten en organisaties, die zijn aangesloten. SBR-wonen maakt vanaf de dPi 2018 gebruik van eHerkenning.