Met eHerkenning kunt u zich online identificeren om gegevens veilig uit te wisselen met diverse overheidsdiensten en organisaties. eHerkenning bestaat uit een inlogmiddel in combinatie met een gebruikersnaam en wachtwoord.