In de tabel hieronder worden de technische meldingen die in het portaal kunnen voorkomen uitgelegd.  Indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.


Meldingen

Melding Betekenis

“Status kan nog niet opgehaald worden.”

Het SBR Serviceportaal is nog bezig om de actuele status van de verzonden bestanden op te vragen uit het systeem.

"Rapportage is verzonden en is nog onderweg.”

De bestanden die zijn verzonden, zijn aangeboden aan het systeem om uiteindelijk geleverd te worden aan de Autoriteit woningcorporaties en/of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en/of het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

"De Rapportage is ontvangen.” (Afgeleverd)

De bestanden zijn succesvol afgeleverd aan de Autoriteit woningcorporaties en/of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en/of het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Rapportage is ontvangen en inhoudelijk verwerkbaar.” (Afgerond)

De bestanden zijn succesvol afgeleverd aan de Autoriteit woningcorporaties en/of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en/of het ministerie van Binnenlandse Zaken. De bestanden zijn inhoudelijk verwerkbaar.

"Er heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Probeer het rapport opnieuw te verzenden. Als dit na meerdere malen nog steeds niet lukt, neem dan contact op met de servicedesk.“

Algemene foutmelding. Dit komt door een technische storing. De gebruiker dient het uploaden en verzenden opnieuw uit te voeren.


"Rapportage is ontvangen maar inhoudelijk niet verwerkbaar. Neem contact op met de servicedesk.“

Deze melding heeft betrekking op de inhoud van de gegevens. Hiervoor kan de gebruiker terecht bij de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of het ministerie van Binnenlandse Zaken om meer informatie te krijgen.

“Er is een functioneel probleem met het ingestuurde bestand".
Deze melding komt naar voren, omdat er een fout in het bestand zit. Doorloop de juiste stappen om de dVi  af te ronden.