Om toegang te krijgen tot het invoerportaal heeft u eHerkenning nodig. Met eHerkenning kunnen ondernemers, consumenten of personen die namens een bedrijf of organisatie handelen, zich online identificeren om gegevens veilig uit te wisselen met andere organisaties. eHerkenning bestaat uit een inlogmiddel in combinatie met een gebruikersnaam en wachtwoord, en een machtiging. Het beveiligingsniveau dat u nodig heeft is EH2+.

Hoe u eHerkenning aanvraagt, leest u in de instructie. Voor meer informatie en voor vragen over het aanschaffen en het gebruik van eHerkenning, kijk op www.eherkenning.nl.